O Centru izvrsnosti

banner377

Sjedište
Prva gimnazija Varaždin
Petra Preradovića 14
Varaždin

IMG_9213

Centar izvrsnosti za biologiju osnovan je 2013. godine i  sjedište mu je u Prvoj gimnaziji Varaždin.

Polaznici Centra izvrsnosti učenici su osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije koje zanima biologija i željeli bi se njome baviti u budućnosti.  Svake subote, u razdoblju od studenog do ožujka, 70 učenika u intelektualnim izazovima prate 22 mentora, profesora biologije iz različitih škola Varaždinske županije i vanjskih suradnika, koji se ističu po svojoj kreativnosti i postignutim rezultatima u radu te svojim stručnim znanjima, čime uvelike pridonose kvaliteti rada  u Centru.

Rad u Centru temelji se na istraživačkom i iskustvenom učenju, rješavanju problema te osmišljavanju i provedbi samostalnih istraživanja učenika. Uz aktivno usvajanje sadržaja, takvim načinom rada nastoje se kod učenika razviti vještine promatranja i uočavanja uzročno-posljedičnih veza u prirodi, donošenja zaključaka, kreativnost i kritički način razmišljanja, a  uporabom modernih tehnologija u prikupljanju, statističkoj obradi i grafičkom prikazivanju te analizi dobivenih rezultata razvijaju se vještine neophodne za nastavak školovanja na višoj razini i za znanstvenu aktivnost. Suvremeno obrazovanje u prirodoslovlju stavlja izraziti naglasak na sudjelovanje učenika u istraživačkom i iskustvenom učenju te promiče takav način učenja jer osim što kod učenika razvija širok spektar vještina, istovremeno djeluje na povećanje znatiželje i interesa učenika za znanost.

Suradnje s različitim ustanovama i udrugama iskustveno obogaćuju polaznike i mentore Centra te su iz tog razloga iznimno dragocjene. Uz Institut Ruđer Bošković, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Hrvatsko mikroskopijsko društvo, Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Opću bolnicu Varaždin i Znanstveno edukacijski centar Višnjan, Centar surađuje i s različitim udrugama, Udrugom za istraživanje i popularizaciju flore – Populus te Udrugom BIOM.

Voditelji Centra izvrsnosti:
Martina Vidović, prof. biologije, Prva gimnazija Varaždin
Marko Šafran, dipl. ing., Prva gimnazija Varaždin

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s